Super! Našli sme pre vás ... vozidiel,

ktoré získate do 300 eur mesačne na 48 mesiacov pri 20% akontácii

Zmeniť parametre

 • Zadaná hodnota nie je platná
 • Ak chcete vyhľadať lacnejšie vozidlá, znížte výšku akontácie Zadaná hodnota nie je platná

Zoradiť podľa:

Názvu modelu
 • Od A do Z
 • Od Z do A
Výšky splátky
 • Od najnižšej
 • Od najvyššej
Prvého prihlásenia
 • Od najnovšieho
 • Od najstaršieho
mercedes-benz a 160 cdi

MERCEDES-BENZA 160 CDI

1 461 cm3, 66 kW, 116 401 km, automatická, 1/2015, nafta

252 € mesačne

mercedes-benz a 160 d

MERCEDES-BENZA 160 d

1 461 cm3, 66 kW, 83 837 km, automatická, 10/2014, nafta

253 € mesačne

mercedes-benz a 160 d sedan

MERCEDES-BENZA 160 d sedan

1 461 cm3, 66 kW, 182 789 km, automatická, 2/2015, nafta

194 € mesačne

mercedes-benz c 220 cdi t-mod.

MERCEDES-BENZC 220 CDI T-mod.

2 143 cm3, 125 kW, 182 308 km, automatická 7-stupňová, 9/2013, nafta

289 € mesačne

mercedes-benz c 200 cdi

MERCEDES-BENZC 200 CDI

2 143 cm3, 100 kW, 175 328 km, automatická, 4/2011, nafta

269 € mesačne

mercedes-benz a180 sedan

MERCEDES-BENZA180 sedan

1 595 cm3, 90 kW, 87 515 km, automatická, 10/2015, benzín

261 € mesačne

mercedes-benz e 250 cdi 4matic blueefficiency

MERCEDES-BENZE 250 CDI 4MATIC ...

2 143 cm3, 150 kW, 161 085 km, automatická 7-stupňová, 4/2011, nafta

289 € mesačne

mercedes-benz c 180 blueefficiency

MERCEDES-BENZC 180 BlueEFFICIENCY

1 796 cm3, 115 kW, 150 732 km, automatická 7-stupňová, 1/2012, benzín

250 € mesačne

mercedes-benz b 180 cdi blueefficiency

MERCEDES-BENZB 180 CDI BlueEF ...

1 796 cm3, 80 kW, 106 493 km, automatická 7-stupňová, 6/2012, nafta

261 € mesačne

mercedes-benz c 220 cdi

MERCEDES-BENZC 220 CDI

2 143 cm3, 125 kW, 145 924 km, automatická 7-stupňová, 12/2011, nafta

289 € mesačne

mercedes-benz b 180 cdi blueefficiency

MERCEDES-BENZB 180 CDI BlueEF ...

1 796 cm3, 80 kW, 186 116 km, automatická 7-stupňová, 4/2013, nafta

213 € mesačne

mercedes-benz c 200 d

MERCEDES-BENZC 200 d

2 143 cm3, 100 kW, 161 030 km, automatická 7-stupňová 7G-DCT, 7/2016, nafta

296 € mesačne

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

1. Týmto udeľujem ako dotknutá osoba (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., so sídlom Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, IČO: 35 728 116 (ďalej len „Spoločnosť 1“) a spoločnosti Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35828161 (ďalej len „Spoločnosť 2“ a/alebo spolu so Spoločnosťou 1 aj „Spoločnosti“) výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v dopytovom formulári mnou zaslanom týmto Spoločnostiam.

2. Týmto zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť 1 pred tým, než som jej poskytol svoje osobné údaje, oboznámila so Zásadami spracúvania osobných údajov Spoločnosti 1 obsahujúcimi okrem iného informácie podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOU“), a to identifikačné údaje Spoločnosti 1 a sprostredkovateľov spracúvania, poučenie o právach Dotknutej osoby podľa § 28 a 29 zákona o OOU, ako aj ďalšie informácie potrebné pre Dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov. Zásady spracúvania osobných údajov Spoločnosti 1 sú v aktuálnom znení zverejnené na www.mercedes-benz.sk/mbfs-osobne-udaje.

3. Dotknutá osoba udeľuje Spoločnostiam súhlas, aby spracúvali jej osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov Dotknutej osoby, a to najmä jej titulu, mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty; a to za účelom a spôsobom uvedeným nižšie.

4. Spoločnosť 1 a Spoločnosť 2 sú oprávnené spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom:

 • prípravy individuálnej ponuky financovania formou finančného leasingu alebo predzmluvných vzťahoch súvisiacich so zmluvou o finančnom leasingu zo strany Spoločnosti 1 (vrátane rozhodnutia Spoločnosti 1 uzavrieť zmluvu o finančnom leasingu), a to aj v prípadoch, ak táto nebola nakoniec uzavretá;
 • prípravy konfigurácie vozidla zo strany Spoločnosti 2;
 • marketingu (podľa súhlasu uvedenom v bode 6) zo strany Spoločnosti 1 a Spoločnosti 2.

5. Dotknutá osoba udeľuje Spoločnostiam súhlas, aby osobné údaje uvedené v bode 4 písm. c) spracúvali aj na účely marketingu, a aby ich za týmto účelom poskytovali alebo sprístupňovali aj iným príjemcom, a to osobám priamo alebo nepriamo majetkovo prepojeným so Spoločnosťami, osobám zaoberajúcim sa marketingovými činnosťami a oprávneným osobám týchto príjemcov.

6. Súhlasy udelené v tomto súhlase platia po dobu šiestich rokov odo dňa akceptovania tohto súhlasu, ak boli osobné údaje poskytnuté len v súvislosti s rokovaním o Zmluve, ktorá nebola uzavretá. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese Spoločnosti 1 infosk@daimler.com alebo Spoločnosti 2 info.mb.tuhovska@motor-car.sk alebo poštou na adresy Spoločností uvedené v bode 1).

Zavrieť okno